تنها ۳۵ درصد مردم گیلان ماسک می‌زنند!

تنها ۳۵ درصد مردم گیلان ماسک می‌زنند!

معاون علوم پزشکی گیلان، با بیان اینکه بیماران کرونایی بدحال در انتظار آی.سی.یو هستند، گفت: مردم باید ماسک زدن را جدی بگیرند؛ این در حالی است که میزان استفاده گیلانی ها از ماسک حدود ۳۵ درصد است که جزو کمترین آمار کشور هستیم. دکتر آبتین حیدرزاده با تاکید بر لزوم پرهیز از دورهمی ها و