کمباین، دست کشاورز را در رشت بلعید!
رییس سازمان آتش‌نشانی رشت خبر داد:

کمباین، دست کشاورز را در رشت بلعید!

مومنی با بیان اینکه در پی گیر کردن دست راست کارگر جوان در کمباین برداشت برنج موجبات آسیب دیدگی شدید فراهم شد، ادامه داد: سریعا عملیات نجات و خارج کردن قطعه فلزی با توجه به شرایط مصدوم که در بخش ICU بیمارستان پورسینای رشت حضور داشت انجام گرفت.