در بحث واکسن گفتیم مردم را موش آزمایشگاهی نمی‌کنیم، اما در دارو کردیم
رییس نظام پزشکی تهران:

در بحث واکسن گفتیم مردم را موش آزمایشگاهی نمی‌کنیم، اما در دارو کردیم

از اردیبهشت سال ۹۹ میتوانید نظرات من را ببینید، من همراه با تعدادی از کارشناسان درخواست کردم، به صراحت گفتیم در تولید واکسن خارجی مشارکت کنید. مشارکت در واکسن خارجی با کشور خاصی مدنظر نبوده و هر کشوری که تولید میکند. اما این اتفاق نیفتاد و به جای واکسن در دارو‌ها مطالعه شد و ما هیچ تاثیری در واردات دارو ندیدیم.