عیدی کارمندان دستگاه‌های اجرایی، ۱ میلیون و ۶۰۰ هزار تومان
سخنگوی دولت اعلام کرد:

عیدی کارمندان دستگاه‌های اجرایی، ۱ میلیون و ۶۰۰ هزار تومان

سخنگوی دولت اعلام کرد: ‏هیئت دولت ‎عیدی پایان سال کارکنان دستگاه‌های اجرایی را یک میلیون و۶۰۰ هزارتومان تعیین کرد. همچنین درراستای سیاست‌های کلی خانواده مقرر شد درچارچوب اعتبارات قانونی به کارکنان متأهل مشمول کمک‌هزینه عائله‌مندی و اولاد ۴۰۰هزارتومان وبه ازای هرفرزند تحت تکفل هم۱۵۰هزار تومان پرداخت گردد. در یادداشت توییتری بهادری جهرمی آمده است: ‏هیئت