ابطال انتخابات شورای شهر بومهن و پردیس

ابطال انتخابات شورای شهر بومهن و پردیس

به علت تخلفات گسترده در خرید و فروش آرای (انتخابات شورای شهر بومهن و پردیس) هیات مرکزی نظارت بر انتخابات، پس از رسیدگی به شکایات، انتخابات شورای شهر بومهن و پردیس را ابطال کرد.