صادرات واکسن نخواستیم، مردم را واکسینه کنید
عضو کمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس :

صادرات واکسن نخواستیم، مردم را واکسینه کنید

یک عضو کمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس شورای اسلامی با اشاره به روند کند واکسیناسیون عمومی در کشور بیان کرد: صادرات واکسن فعلا لازم نیست، به همین واکسیناسیون مردم در داخل کشور توجه کنید.