سرعت اینترنت ایران هم‌رده افغانستان شد
با 7 پله سقوط ؛

سرعت اینترنت ایران هم‌رده افغانستان شد

سرعت اینترنت در ایران، هم‌رده با افغانستان تیتری است که یکی از پایگاه‌های خبری برگزیده است تا به زبان بی‌زبانی انتقادی کرده باشد از وضعیت اینترنت در کشور، مسئله‌ای که هر روز روان فرساتر هم می‌شود.