رابطه واکسن هراسی و ناآگاهی
یک روانشناس توضیح می‌دهد؛

رابطه واکسن هراسی و ناآگاهی

یک روانشناس، ناآگاهی را ریشه ترس های انسان دانست و گفت: در مورد واکسن هراسی نیز شاهد همین ناآگاهی هستیم و لذا افراد درباره واکسن ها و کارایی آنها آگاهی پیدا کنند.