آئین علمبندی ماسوله برگزار نمی شود
شهردار شهرک تاریخی ماسوله اعلام کرد:

آئین علمبندی ماسوله برگزار نمی شود

شهردار شهرک تاریخی ماسوله اعلام کرد: آئین دیرینه علمبندی ماسوله متاسفانه به دلیل پیشگیری از شیوع بحران کرونا همانند سال گذشته برگزار نمی‌شود.