آمار مرگ و میر کرونا هفت برابر آمار رسمی است

آمار مرگ و میر کرونا هفت برابر آمار رسمی است

آقای دکتر هلاکویی همانطور که مستحضر هستید از منظر شیوع کرونا، بستری و مرگ بیماران در وضعیت نامناسبی قرار داریم و تخت‌های بیمارستانی پر و رکورد‌های غم‌انگیزی از ابتلا و فوت بیماران کرونایی ثبت شده‌است. شما به عنوان یک اپیدمولوژیست به مدیریت بیماری کرونا چه نمره‌ای می‌دهید؟ چرا ما به بحران کنونی رسیده‌ایم؟