رونمایی از ۷ واکسن کرونای ایرانی حیف‌شدن منابع است
رییس دانشگاه تهران :

رونمایی از ۷ واکسن کرونای ایرانی حیف‌شدن منابع است

رییس دانشگاه تهران با اشاره به اینکه در حلقه‌های تصمیم‌گیری، تصمیم‌سازی و بسیاری از فعالیت‌های اجرایی کشور دانشگاه‌ها وارد نمی‌شوند، از موازی‌کاری و جزیره‌ای عمل کردن در تولید واکسن کرونا در کشور انتقاد کرد.