خودکشی دردناک یک معلم برای پنج میلیون تومان

خودکشی دردناک یک معلم برای پنج میلیون تومان

کانال تلگرامی صنفی معلمان در ایران در گزارشی از خودکشی غلام‌عباس یحیی‌پور، دبیر ریاضی در شهرستان گراش فارس به دلیل تنگنای مالی خبر داده است. این معلم خود را حلق آویز کرده و در اثر مرگ مغزی جان باخته است.