مصوبه خرید خدمت سربازی لغو شد
عضو کمیسیون تلفیق بودجه:

مصوبه خرید خدمت سربازی لغو شد

علی یزدی خواه عضو کمیسیون تلفیق بودجه مجلس شورای اسلامی از لغو مصوبه این کمیسیون مبنی بر خرید خدمت در لایحه بودجه 1401 خبر داد.