هزار مدیر ناکارآمد در وزارت کار برکنار می‌شوند
خانه تکانی در وزارتخانه؛

هزار مدیر ناکارآمد در وزارت کار برکنار می‌شوند

حجت عبدالملکی وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی گفت: ما حدود ۲ هزار مدیر همتراز مدیرکل به بالا در این مجموعه داریم و یکهزار نفر را باید جابه‌جا کنیم. البته مدیران خوب، قوی و دست‌پاک به کارشان ادامه می‌دهند یا جایشان عوض می‌شود ولی طبیعتاً هزار نفر را برکنار می‌کنیم، که تا به‌ حال ۳۵۰