مجموع جانباختگان کرونا از ۱۰۹ هزارنفر فراتر رفت
بنابر اعلام روابط عمومی وزارت بهداشت

مجموع جانباختگان کرونا از ۱۰۹ هزارنفر فراتر رفت

بنابر اعلام روابط عمومی وزارت بهداشت، متاسفانه در شبانه روز گذشته ۵۶۱ بیمار کووید-۱۹ در کشور جان خود را به دلیل این بیماری از دست دادند و با این احتساب مجموع جانباختگان از ۱۰۹ هزار نفر فراتر رفت.