متهم به ۷ فقره کیف‌قاپی اعتراف کرد

متهم به ۷ فقره کیف‌قاپی اعتراف کرد

سرهنگ "علیرضا حدادی" توجه به توصيه‌هاي پليس را در كاهش سرقت امري ضروري دانست و اظهار داشت: سهم جامعه در پیشگیری از وقوع جرايم، مهم و چشمگیر است و بسیاری از سرقت‌ها ناشی از غفلت مالباختگان است.