اکبر خرمدین از قصاص گریخت/خواهر فرامرز: ما از قصاص دایی ام گذشتیم

اکبر خرمدین از قصاص گریخت/خواهر فرامرز: ما از قصاص دایی ام گذشتیم

«ما از قصاص دایی‌ام گذشتیم اما درخواست کردیم که به حبس محکوم شود و هرگز روی آزادی را نبیند.» اینها را خواهر فرامرز (داماد خانواده خرمدین) می‌گوید. او به همراه دو برادرش مدتی پیش به دادسرای جنایی تهران رفتند و اعلام کردند که از قصاص دایی‌شان می‌گذرند.