تالاب عینک قربانی عدم پذیرش مسؤولیت دستگاه‌هاست

تالاب عینک قربانی عدم پذیرش مسؤولیت دستگاه‌هاست

جبار کوچکی‌نژاد امروز با اشاره به وضعیت تالاب رشت که اخیرا ماهی مرده روی آب مشاهده شده است، اظهار کرد: سازمان‌هایی مثل آب منطقه‌ای تعهد داده بودند تا تالاب‌ عینک را به شهرداری تحویل داده و شهرداری با رعایت مسائل زیست محیطی، محل تفریح مردم و سلامت آبزیان را فراهم کند.