دختر علی سلیمانی: من صدای بابایم هستم، حلالم کنید
در مراسم خاکسپاری پدر؛

دختر علی سلیمانی: من صدای بابایم هستم، حلالم کنید

دختر علی سلیمانی، در مراسم خاکسپاری پدرش، در سخنانی احساسی، شرایط جامعه را سخت و دردناک توصیف کرد و با این‌حال از مردم حاضر در بهشت زهرا خواست به‌خاطر آرامش و شادی روح پدرش، شادی و امید را از این‌ مراسم به یادگار ببرند. او همچنین تاکید کرد زبانِ پدرش هست و از همه حلالیت خواست.