شرکت در مراسم عزاداری توصیه نمی‌شود
معاون درمان ستاد کرونا استان تهران:

شرکت در مراسم عزاداری توصیه نمی‌شود

معاون درمان ستاد کرونا در استان تهران در خصوص مراسم‌های عزاداری ماه محرم، گفت: قاعدتا شرکت در هیچگونه مراسم عزاداری رسمی توصیه نمی‌شود.