تصادف تا سقف ۸ میلیون به کروکی نیاز ندارند
مسئول اداره تصادفات پلیس راهور ناجا :

تصادف تا سقف ۸ میلیون به کروکی نیاز ندارند

مسئول اداره تصادفات پلیس راهور ناجا اعلام کرد: با هماهنگی‌های صورت گرفته با بیمه‌ها در تصادفات تا سقف هشت میلیون تومان نیاز به کروکی نیست. سرهنگ حسین الهی نژاد گفت: با هماهنگی‌های صورت گرفته با بیمه‌ها در تصادفات تا سقف هشت میلیون تومان نیاز به کروکی وجود ندارد و رانندگان بعد از تصادف می‌توانند برای