ستاد کرونا: بچه ها کیف های مدرسه را ببندند

ستاد کرونا: بچه ها کیف های مدرسه را ببندند

خوابیدن تا لنگ ظهر برای دانش آموزان خطرناک باشد. البته فعلا واکسنی برای زیر ۱۸ سال در کشور نداریم. مرگ و میر در کودکان کم است. مدارس حتی می توانند به جای مهر در آبان باز شوند.