رفع تصرف زمین‌های میلیاردی در زیباکنار

رفع تصرف زمین‌های میلیاردی در زیباکنار

رئیس اداره منابع طبیعی و آبخیزداری شهرستان رشت گفت : مسئولان و ماموران یگان حفاظت شهرستان رشت، واحد خمام و خشکبیجار با همکاری نیروی انتظامی زیباکنار، ۵ هزار مترمربع زمین منابع طبیعی را از یک متصرف در منطقه زیباکنار پس گرفتند.