ازدواج سوم نماینده مجلس با دختر ۲۰ساله قزوینی، کار دستش داد!

ازدواج سوم نماینده مجلس با دختر ۲۰ساله قزوینی، کار دستش داد!

همسر اول و دوم یکی از نمایندگانی که در دوره یازدهم به خانه ملت راه یافته است، خواستار تعیین تکلیف خود و زندگی‌شان شدند، زیرا این نماینده همزمان همسر سوم هم دارد. این نماینده بدون اذن از همسر اول اقدام به ازدواج با همسر دوم کرد؛ همسر دوم یک دختر ۲۴ ساله و اهل ولنجک