بستری های کرونایی گیلان بسیار بالاست/ عادی انگاری در جامعه وجود دارد
سخنگوی علوم پزشکی گیلان:

بستری های کرونایی گیلان بسیار بالاست/ عادی انگاری در جامعه وجود دارد

سخنگوی علوم پزشکی گیلان گفت: علیرغم افزایش تخت های بیمارستانی در کنار تلاش شبانه روزی کادر بهداشت و درمان در حوزه های پزشکی، پرستاری و پیراپزشکی، تعداد افراد بستری بسیار بالاست.