توزیع گُل، داخل کتاب‌های کمک آموزشی

توزیع گُل، داخل کتاب‌های کمک آموزشی

رئیس پلیس مبارزه با موادمخدر پایتخت از دستگیری متهمی خبر داد که اقدام به جاساز موادمخدر در کتاب‌های درسی و توزیع آن بین دانش آموزان و دانشجویان می‌کرد.