ویروس کرونا تهاجمی شده | لزوم جداسازی بستری های مبتلا از غیر مبتلا
رئیس بیمارستان پورسینای رشت:

ویروس کرونا تهاجمی شده | لزوم جداسازی بستری های مبتلا از غیر مبتلا

رئیس بیمارستان پورسینای رشت، با بیان اینکه ویروس کرونا اکنون تهاجمی شده و سرعت انتقال بالایی دارد، اظهار کرد: کرونا قبلا افراد مسن و دارای بیماری همراه را درگیر می کرد، اما اکنون کودکان و جوانان نیز در میان بستری ها هستند.