تغییر اطلاعات واکسیناسیون افراد با ۵ میلیون!

تغییر اطلاعات واکسیناسیون افراد با ۵ میلیون!

تقاضای بالا برای تزریق واکسن آسترازنکا، زمینه سودجویی برخی‌ها را فراهم کرده است، به طوریکه گروهی از افراد که به سامانه‌های واکسیناسیون دسترسی دارند، با دریافت ۲ تا ۵ میلیون تومان، برای افراد کارت واکسیناسیون آسترازنکا صادر می کنند و در همان حال هم تمام اطلاعات ثبت شده در سامانه سیب یا سینای وزارت بهداشت مبنی بر تزریق واکسن‌های غیر از آسترازنکا را پاک می‌کنند.
تغییر مدیران ناکارآمد گیلان از اهم واجبات است
نماینده رودسر و املش :

تغییر مدیران ناکارآمد گیلان از اهم واجبات است

نماینده مردم رودسر و املش در گفتگو با دیارمیرزا درباره آخرین وضعیت بررسی وزرای پیشنهادی کابینه سیزدهم گفت: وزرای پیشنهادی از سوی رییس جمهور به مجلس معرفی شدند و از هفته گذشته بررسی سوابق این افراد آغاز شده است.