باشگاه تراکتور تعطیل شد
با دستور مدیریت؛

باشگاه تراکتور تعطیل شد

با دستور مدیریت باشگاه تراکتور تمرینات این تیم و واحدهای اداری این باشگاه تا اطلاع ثانوی تعطیل شد.
از ۲۵ تا ۳۰ مردادماه تعطیل شد
با تصویب ستاد ملی مقابله با کرونا؛

از ۲۵ تا ۳۰ مردادماه تعطیل شد

بر اساس تصمیم ستاد ملی مقابله با کرونا و در جهت مدیریت خیز پنجم بیماری در کشور، از روز دوشنبه ۲۵ مرداد تا شنبه ۳۰ مردادماه تعطیل اعلام شد.