کنکور را حذف‌شده در نظر بگیرید!
رئیس سازمان سنجش:

کنکور را حذف‌شده در نظر بگیرید!

رئیس سازمان سنجش، گفت: کنکور را حذف شده در نظر بگیرید. سوابق تحصیلی و آزمون سنجش به شکل هوشمند و در تعدد قابل قبول از سوی آموزش و پرورش و سازمان سنجش در راستای تقویت این دو سازمان طراحی خواهد شد. / شرق