تولید انبوه برکت‌پلاس آغاز شد
واکسن اختصاصی اومیکرون /

تولید انبوه برکت‌پلاس آغاز شد

کارخانه تولید کننده واکسن کوو ایران برکت از تولید واکسن اختصاصی اومیکرون و کسب موفقیت آن در تست حیوانی خبر داد.