تغییر مدیران ناکارآمد گیلان از اهم واجبات است
نماینده رودسر و املش :

تغییر مدیران ناکارآمد گیلان از اهم واجبات است

نماینده مردم رودسر و املش در گفتگو با دیارمیرزا درباره آخرین وضعیت بررسی وزرای پیشنهادی کابینه سیزدهم گفت: وزرای پیشنهادی از سوی رییس جمهور به مجلس معرفی شدند و از هفته گذشته بررسی سوابق این افراد آغاز شده است.