اقدام «برکت» برای معرفی و ثبت در WHO
رئیس سازمان غذا و دارو خبر داد؛

اقدام «برکت» برای معرفی و ثبت در WHO

رئیس سازمان غذا و دارو با بیان اینکه برکت برای معرفی و ثبت محصولش در WHO اقدام کرده است که تاییدیه‌های بین المللی را هم دریافت کند گفت: سرعت تولید ما در واکسن سرعت بسیار بالایی بود.