ویلاهای سیراب در روستاهای کم‌آب آستارا

ویلاهای سیراب در روستاهای کم‌آب آستارا

قامت سبز درختها به خاک می افتد و بناهایی از جنس سنگ و سیمان و آهن به جای آنها قد علم می کند ، ساختمانهایی که گرچه شاید تنها سه ماه از سال رنگ آدمیزاد به خود ببیند اما با استخر و جکوزی هایشان آب فراوانی را سر می کشند.