لمس دست نامحرم هنگام تزریق واکسن قطعاً حرام است
دبیر ستاد امر به معروف و نهی از منکر اصفهان:

لمس دست نامحرم هنگام تزریق واکسن قطعاً حرام است

حجت الاسلام احمد عبدالهی نژاد دبیر ستاد امر به معروف و نهی از منکر اصفهان به انتقاد از تبلیغ تزریق واکسن کرونا توسط پرستاران زن پرداخت و گفت: لمس دست نامحرم هنگام تزریق واکسن قطعاً حرام است.