کد خبر : 810
تاریخ انتشار : جمعه 29 مرداد 1400 - 10:10

کور شدن چشم پسر تهرانی در دعوایی خونین

کور شدن چشم پسر تهرانی در دعوایی خونین
دیوانعالی کشور حکم قصاص چشم را نقض کرد اماشاکی هم چنان روی قصاص چشم اصرار دارد و می گوید قصاص چشم می خواهم.

 قصاص چشم تقاضای شاکی پرونده ای بود که در آن چشم خود را از دست داده بود.این جوان در درگیری چشم خود را از دست داد و تقاضای قصاص چشم کرد.دیوانعالی کشور حکم قصاص چشم را نقض کرد اماشاکی هم چنان روی قصاص چشم اصرار دارد و می گوید قصاص چشم می خواهم.

مدتی قبل در یک درگیری در میدان میوه و تره بار تهران، چشم یک جوان به دلیل آسیب شدید بینایی اش را از دست داد.آن جوان که با یک مغازه دار و پسر او درگیری شده بود از پسر، به اتهام ضرب و جرح منجر به نقص عضو شکایت کرد و متهمان دستگیر شدند. متهم جوان بعد از طی مراحل بازجویی پای میز محاکمه رفت.

حکم قصاص چشم از سوی دیوانعالی کشور نقض شد
در جلسه رسیدگی به پرونده نقص عضو، متهم در دفاع از خود گفت:«روز حادثه من و پدرم در مغازه بودیم که شاکی و دوستش برای خرید سیگار به مغازه ما آمدند.آنها مشروب خورده بودند و در حالت طبیعی نبودند.یک بسته سیگار گرفتند و پدرم کارت کشید.اما یکدفعه شاکی شروع کرد به فریاد زدن و می گفت چرا زیادتر از پول سیگار کارت کشیدی.بعد به همراه دوستش مقابل مغازه رفت و یک چماق برداشت و شیشه مغازه را شکست.همان موقع پدرم عصبانی شد و با آنها درگیر شد.آن دو نفر پدرم را به زمین زدند و او را کتک می زدند که همان موقع من با آنها درگیر شدم تا پدرم را نجات دهم.اما ضربه ای به آنها نزدم.آنها از مغازه ما رفتند و حدود یک ساعت بعد دو باره برگشتند و درگیر شدیم که در همان فاصله چشمش آسیب دیده بود.»

شاکی پرونده در اعتراض به اظهارات متهم گفت:«من و دوستم آن روز مست نبودیم.وقتی به خاطر پول سیگار با پدر متهم درگیر شدیم،همان موقع او یک میله آهنی برداشت و به چشم من زد که باعث شد بینایی ام را از دست بدهم.من تقاضای قصاص چشم دارم.»

در اولین جلسه رسیدگی به این پرونده قضات دادگاه بعد از مشورت رای قصاص چشم را صادر کردند که این رای در دیوانعالی کشور نقض شد.

متهم و شاکی بار دیگر در شعبه دهم دادگاه کیفری یک استان تهران حاضر شدند و شاکی گفت:«من از تقاضای خود مبنی بر قصاص چشم کوتاه نی آیم و به دیه راضی نیستم.در این درگیری نابینا شدم و زندگی ام تباه شد./ رکنا

برچسب ها : ، ، ، ، ، ،