کد خبر : 2527
تاریخ انتشار : یکشنبه 24 بهمن 1400 - 19:16

سخنگوی دولت اعلام کرد:

عیدی کارمندان دستگاه‌های اجرایی، ۱ میلیون و ۶۰۰ هزار تومان

عیدی کارمندان دستگاه‌های اجرایی، ۱ میلیون و ۶۰۰ هزار تومان

سخنگوی دولت اعلام کرد: ‏هیئت دولت ‎عیدی پایان سال کارکنان دستگاه‌های اجرایی را یک میلیون و۶۰۰ هزارتومان تعیین کرد. همچنین درراستای سیاست‌های کلی خانواده مقرر شد درچارچوب اعتبارات قانونی به کارکنان متأهل مشمول کمک‌هزینه عائله‌مندی و اولاد ۴۰۰هزارتومان وبه ازای هرفرزند تحت تکفل هم۱۵۰هزار تومان پرداخت گردد. در یادداشت توییتری بهادری جهرمی آمده است: ‏هیئت

سخنگوی دولت اعلام کرد: ‏هیئت دولت ‎عیدی پایان سال کارکنان دستگاه‌های اجرایی را یک میلیون و۶۰۰ هزارتومان تعیین کرد. همچنین درراستای سیاست‌های کلی خانواده مقرر شد درچارچوب اعتبارات قانونی به کارکنان متأهل مشمول کمک‌هزینه عائله‌مندی و اولاد ۴۰۰هزارتومان وبه ازای هرفرزند تحت تکفل هم۱۵۰هزار تومان پرداخت گردد.

در یادداشت توییتری بهادری جهرمی آمده است: ‏هیئت دولت ‎عیدی پایان سال کارکنان دستگاه‌های اجرایی را یک میلیون و۶۰۰ هزارتومان تعیین کرد.
همچنین در راستای سیاست‌های کلی خانواده مقرر شد درچارچوب اعتبارات قانونی به کارکنان متأهل مشمول کمک‌هزینه عائله‌مندی و اولاد ۴۰۰ هزار تومان و به ازای هرفرزند تحت تکفل هم ۱۵۰ هزار تومان پرداخت گردد. / رویداد۲۴