کد خبر : 1901
تاریخ انتشار : چهارشنبه 7 مهر 1400 - 12:06

۶ نفر در منطقه زرجوب رشت در اثر استنشاق گازهای ناشی از حریق، مسموم شدند

۶ نفر در منطقه زرجوب رشت در اثر استنشاق گازهای ناشی از حریق، مسموم شدند
روز گذشته بر اثر آتش سوزی یک واحد مسکونی، 6 نفر در اثر استنشاق گازهای ناشی از حریق دچار مسمومیت شدند.

روز گذشته بر اثر آتش سوزی یک واحد مسکونی، ۶ نفر در اثر استنشاق گازهای ناشی از حریق دچار مسمومیت شدند.
در حادثه آتش سوزی در محدوده خیابان زرجوب ۶ نفر (مرد) در اثر استنشاق گازهای ناشی از حریق مسموم شدند، که ۴ نفر در محل درمان و ۲ نفر دیگر پس از انجام درمان پیش بیمارستانی لازم جهت ادامه درمان به بیمارستان رازی رشت اعزام شدند.
آتش سوزی توسط نیروهای آتش نشانی اطفا شد. / اورژانس