کد خبر : 1112
تاریخ انتشار : سه شنبه 9 شهریور 1400 - 14:36

رضایت سرباز راهور علیرغم صدور حکم محکومیت عنابستانی

رضایت سرباز راهور علیرغم صدور حکم محکومیت عنابستانی
سخنگوی قوه قضائیه: در خصوص پرونده درگیری عنابستانی با سرباز راهور در دادسرای تهران با اتهامات تمرد از دستور مأمور انتظامی و ایجاد ضرب نسبت به مأمور تشکیل شد که این پرونده با کیفرخواست به دادگاه ارسال شد. دادگاه در خصوص برخی از اتهامات حکم برائت صادر کرد و برای ایراد ضرب بدون آثار حکم بدوی محکومیت صادر شد.

سخنگوی قوه قضائیه: در خصوص پرونده درگیری عنابستانی با سرباز راهور در دادسرای تهران با اتهامات تمرد از دستور مأمور انتظامی و ایجاد ضرب نسبت به مأمور تشکیل شد که این پرونده با کیفرخواست به دادگاه ارسال شد. دادگاه در خصوص برخی از اتهامات حکم برائت صادر کرد و برای ایراد ضرب بدون آثار حکم بدوی محکومیت صادر شد.

در مرحله تجدیدنظر شاکی از شکایت خود گذشت کرده و پرونده در مرحله تجدیدنظر در حال بررسی است.